การใช้ชีวิตแบบ New Normal สังคมของค้างคาวที่เปลี่ยนไป 

       หลังจากที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเข้ามาทั่วโลกก็มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองซึ่งสถานการณ์แบบนี้เราเรียกว่า New Normal สำหรับมนุษย์โลกแล้วการสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคการยืนเว้นห่างกันหรือนั่งเว้นระยะห่างกันก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้ทั่วโลกกำลังทำกันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่าไปหากัน

        อย่างไรก็ตามสังคม New Normal นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับมนุษย์เพียงเท่านั้นแต่ในขณะนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าสังคมของค้างคาวแวมไพร์เองก็ใช้การดำเนินชีวิตแบบ New Normal แล้วเช่นเดียวกัน  โดยปกติเรามักจะเห็นว่าครั้งคราวนั้นจะอยู่รวมกันเป็นฝูงซึ่งก็หาใครเคยเข้าไปเที่ยวที่มีถ้ำค้างคาวหรือค้างคาวที่เกาะอยู่ตามต้นไม้จะเห็นว่าพวกมันไปอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นมากเลยทีเดียว

               แต่ในปัจจุบันนี้ในยุคที่มีไวรัสระบาดกับพบว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตของค้างคาวก็เปลี่ยนไปเหมือนกับมนุษย์เช่นเดียวกันด้วยว่าวิทยาศาสตร์นั้นได้มีการไปกับครั้งคราวแวมไพร์มาเพื่อศึกษาและทดลองถึงพฤติกรรมของพวกมัน   โดยนักวิทยาศาสตร์ได้จับครั้งทางมาทั้งหมด 31 ตัวด้วยกันแบ่งกลุ่มเป็น 15 ตัวนั้นได้มีการฉีดแบคทีเรียเข้าไปในร่างกายของค้างคาวเหล่านั้นส่วนอีก 16 ตัวนั้นปล่อยให้เป็นอิสระไม่ได้มีการฉีดเชื้อแบคทีเรียเข้าไป  

              และหลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็นำค้างคาวทั้ง 31 ตัวนั้นทำการติดเซ็นเซอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจจับว่าพวกมันนั้นไปอยู่ที่ไหนหลังจากนั้นก็ปล่อยทั้งข้าวทั้ง 31 ตัวให้มันไปใช้ชีวิตตามปกติ  ปรากฏว่าเมื่อนักวิทยาศาสตร์มีการตรวจสอบสถานที่อยู่ของพวกค้างคาวทั้ง 31 ตัวนั้นพบว่าเมื่อปล่อยมันออกไปแล้วมันก็กลับไปอยู่ในโพรงไม้ของพวกมันเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าพวกมันนั้น  มีการเว้นระยะห่างกันไม่อยู่ติดกันเหมือนก่อนหน้าที่จะถูกจับตัวมา

       ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าครั้งคราวเองก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกันเมื่อมันมีความรู้สึกว่าเพื่อนของมันในกลุ่มนั้นมีเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียอยู่ในร่างกายมันก็พยายามตีตัวออกห่างใช้ชีวิตแบบเว้นระยะห่างกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากเพื่อนๆนั่นเองดังนั้นอาจจะบอกได้ว่าในสังคมของค้างคาวแวมไพร์เองก็ไม่ได้ต่างจากสังคมของมนุษย์ที่ต้องเว้นระยะห่างกันในช่วงเวลานี้เรียกว่าการใช้  ใช้ชีวิตในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสังคมศาสตร์ก็ตามแต่ต้องมีการใช้ชีวิตแบบ New Normal เป็นการเว้นพื้นที่ระหว่างกันเอาไว้เพื่อไม่ให้เชื้อโรคนั้นแพร่กระจายส่งถึงกันได้

       และการทำแบบนี้จะช่วยทำให้ลดความเสี่ยงที่จะสามารถติดโรคระหว่างกันได้ดียิ่งขึ้นทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องกลัวว่าเราจะติดเชื้อจากคนอื่นที่มีเชื้อไวรัสอยู่หรือถ้าเรามีเชื้อไวรัสอยู่เชื้อของเราก็จะไม่มีการแพร่กระจายไปสู่คนอื่นนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย.    Gclub ฟรี 100