การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพื่อการเข้าสังคมในยุคนี้

“อยู่เมืองดัดจริต ชีวิตต้องป๊อบ”

ประโยคนี้คืออะไร มันก็คงไม่ต่างจากสำนวนที่ว่า “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” สักเท่าไหร่เพราะมนุษย์อย่างเรานั้นเป็นสัตว์สังคม อยู่บนโลกคนเดียวไม่ได้ยังต้องพึ่งพาอาศัยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอยู่เพื่อให้เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกนักที่พฤติกรรมการในใช้ชีวิตของเราจะถูกกำหนดจากสังคมที่อยู่แล้วสังคมที่ว่านี้มันเป็นอย่างไรกันล่ะ? หากมองในมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่าสังคมตอนนี้ดำเนินไปด้วยวัตถุนิยมทั้งสิ้น ของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันต้องมีแบรนด์ เป็นที่รู้จักราคาแพง หรือแม้กระทั่งอาหารการกินเองก็ตามล้วนจะต้องเป็นไปในทิศทางนั้น

แล้วสิ่งที่กำหนดให้ต้องเป็นแบบนี้คืออะไร

ปัจจัยหนึ่งก็คือโซเชียลมีเดียต่างๆที่เปรียบเสมือนตัวกลางในการนำกระแสไปสู่ตัวบุคคลเมื่อเราได้รับรู้ข้อมูลก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากิเลสขึ้น กล่าวก็คือความอยากได้ อยากมีกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับด้วยการได้มาซึ่งสิ่งของนั้น แล้วถ้าไม่ได้มาจะเป็นอะไรไหม คำตอบก็คือไม่เป็นไรเลย
เพราะถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น และไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ก็ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องได้มาแต่ในทางกลับกัน ถ้าเรามองเห็นประโยชน์ของสิ่งที่มีราคาแพงมองถึงคุณค่าของมันว่าเมื่อมีราคาแพงย่อมมีคุณภาพ

การได้มาซึ่งสิ่งของนั้นย่อมเกิดประโยชน์กับตัวเราได้อย่างแน่นอนสิ่งที่กำลังจะสื่อก็คือการที่เราอยากใช้ของแพง ไม่ใช่เพียงเพราะอยากตามกระแส หรือตามใครเท่านั้นแต่มันเป็นการเลือกของที่มีคุณภาพ สิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองมนุษย์ทุกคนเต็มเปี่ยมไปด้วยความทะเยอทะยานด้วยกันทั้งนั้น

และความทะเยอทะยานคือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้มนุษย์เราเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตผลจากสิ่งนี้เองทำให้มนุษย์รู้จักที่จะผลิตเทคโนโลยี นวัตกรรมหรือแม้กระทั่งแนวคิดใหม่ๆขึ้นมาใช้ในการตอบโจทย์การดำเนินชีวิตประจำวันของตนเองกล่าวก็คือไม่ใช่เรื่องผิดอะไรกับ

การที่เราจะอยากได้อยากมีสิ่งดีๆเหมือนคนอื่นๆ

การใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันกับเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องปกติมากๆแต่อยู่ที่ว่าตัวเราเองนั้นมีการจัดการบริหารกับความต้องการของตัวเองอย่างไรมีการจัดลำลับความสำคัญของความต้องการนั้นหรือไม่ สามารถควบคุมตัวเองได้มากแค่ไหนอย่างไรก็ตามสังคมไม่ได้เป็นตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น แม้กระทั่งทิศทางชีวิตของเราหากแต่เป็นตัวเราเองที่ต้องควบคุมและกำหนดทิศทางการดำเนินชีวิตให้เป็นไปในแบบที่ต้องการ

รวมไปถึงสังคมหากจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องมาจากกลุ่มคนอย่างพวกเราๆที่คอยขับเคลื่อนสังคมให้เป็นไป
ในทิศทางที่เหมาะสม และเอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตต่อไป